Prováděné výkony

 1. běžná vyšetření a ošetření chorob uší, nosu a krku
 2. vyšetření flexibilním fibroskopem, videostroboskopem a videolaryngoskopem
 3. počítačová audiometrie na přístroji Interacustic - přesná diagnostika sluchových vad
 4. slovní audiometrie - vyšetření porozumění mluveného slova
 5. tympanometrie - vyšetření středního ucha, lícního nervu a zčásti i mozkového kmene
 6. vyšetření OAE (otoakustických emisí), tj. vyšetření vláskových buněk
 7. testování funkce již nošených sluchadel
 8. poradenská činnost ve výběru nových sluchadel
 9. objektivní nastavování parametrů sluchadel na počítači (simulace na coupleru)
 10. objektivní nastavování parametrů sluchadel na počítači (in situ)
 11. drobné opravy sluchadel
 12. poskytování sluchových kompenzačních pomůcek
 13. léčebné výkony biostimulačním laserem (včetně léčby ušních šelestů)
 14. poradenství v oblasti doplňků stravy - prodej přírodních finských preparátů značky FIN
 15. vyšetření sluchu za účelem vystavení posudku k řízení motorových vozidel
 16. pravidelné kontroly sluchu zaměstnanců pracujících v hlučných provozech
 17. prodej baterií a dalšího příslušenství ke sluchadlům
 18. vyšetření Gastroezofageální refluxní choroby (GERD) a Extraezofageální refluxní choroby (EERD) pomocí Peptestu
 19. vyšetřní chrápání a poruch spánku (Apnoe)
 1. 1

  běžná vyšetření a ošetření chorob uší, nosu a krku

  Jedná se o základní práci ušního, nosního a krčního specialisty, kterému se také někdy cizím slovem říká otorinolaryngolog. Obor se tedy jmenuje otorinolaryngologie - zkratka - ORL. Tato specializovaná vyšetření by měla být prováděna na základě doporučení obvodního lékaře. Na naší ambulanci je vhodné předchozí objednání, aby se čekací doba pro Vás co nejvíce zkrátila. Rovněž i nám to velmi usnadní práci.

 2. 3

  počítačová audiometrie na přístroji Interacustic - přesná diagnostika sluchových vad

  Jedná se o vyšetření sluchu na jednotlivých frekvencích - tedy od hlubokých tónů až po ty nejvyšší. Přístroj, na kterém se provádí toto vyšetření, se jmenuje audiometr. Na naší ambulanci používáme přístroj, který má již charakter vysokovýkonného počítače se všemi parametry typu "high-tech". Vyšetření se provádí v tzv. tiché komoře. K tomuto vyšetření by se měl pacient dostavit bez akutních zánětů v oblasti cest dýchacích a v dobré psychické kondici - tedy odpočatý a vyspalý.

 3. 5

  tympanometrie - vyšetření středního ucha, lícního nervu a zčásti i mozkového kmene

  Jedná se o vyšetření, kdy se měří tlak před a za bubínkem zároveň s vysíláním zvuku na bubínek. Je to velmi užitečné vyšetření, které nás informuje jak o stavu celistvosti bubínku, tak o stavu podtlaku či přetlaku ve středním uchu, tak i o přítomnosti hlenů či jiných tekutin ve středouší. Všechny tyto stavy jsou příčinou snížení sluchu. Vyšetřením reflexů středoušních svalů se diagnostika posouvá ještě hlouběji - až tam kam nevidíme - tedy až do mozkového kmene.

 4. 7

  testování funkce již nošených sluchadel

  Nositelé sluchadel mají možnost nechat si otestovat funkci stávajících sluchadel na počítači. Je možno sluchadlo dále naladit, nastavit filtry, a takzvané “horní zaříznutí” výkonu sluchadla, které chrání sluch před nadměrným zatížením atd.

 5. 9

  objektivní nastavování parametrů sluchadel na počítači (simulace na coupleru)

  Naladění sluchadla, aby parametry odpovídaly sluchové ztrátě, se dá provést i předem - takzvaná simulace na umělém uchu (coupleru). Můžeme takto zjistit, zda-li je vybrané sluchadlo vhodné pro sluchovou ztrátu a jak se sluchadlo chová i při plném výkonu - což na normálním uchu nemůžeme bez rizika poškození sluchu provést.

 6. 11

  drobné opravy sluchadel

  Běžně provádíme drobné opravy sluchadla, tj. např. výměna hadičky ušních vložek se speciální technikou vlepení, zábrus ušních vložek na speciálním brusu jako prevence před otlaky. Pokud bude závada hlubšího charakteru, zprostředkujeme opravu přes specializovaný servis.

 7. 13

  léčebné výkony biostimulačním laserem

  V ordinaci pracuje biostimulační laser s možností léčby jak povrchových kožních či slizničních onemocnění, tak s možností léčby hlouběji uložených struktur, včetně možnosti ovlivnění ušních šelestů. Použití laseru je nebolestivé, není však hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

 8. 15

  vyšetření sluchu za účelem vystavení posudku k řízení motorových vozidel

  Klienty vyšetříme a vydáme posudek, zda z hlediska sluchu jsou/nejsou schopni řídit motorové vozidlo. V případě sluchové vady vydáme posudek, jestli k řízení musí/nemusí používat sluchadlo.

 9. 17

  prodej baterií a dalšího příslušenství ke sluchadlům

  Nabízíme veškeré příslušenství a baterie ke sluchadlům za velmi příznivé ceny, vč. odborného vysvětlení manipulace.

 10. 19

  vyšetření chrápání a poruch spánku (Apnoe)

  Screeningové vyšetření chrápání a poruch spánku v domácím prostředí pomocí přístroje Samoe Lite

 1. 2

  vyšetření flexibilním fibroskopem, videostroboskopem a videolaryngoskopem

  Jedná se o podrobná vyšetření nosu, nosohltanu, hrtanu a uší pomocí optiky s vysokým rozlišením a videa s online přenosem obrazu na monitor.

 2. 4

  slovní audiometrie - vyšetření porozumění mluveného slova

  Jedná se o vyšetření slyšení mluveného slova (na rozdíl od klasické audiometrie, kdy se vyšetřuje čistými tóny). Toto vyšetření se používá například ke zjištění efektu použitého sluchadla. Pacient v tichém prostředí - z cédéčka - opakuje slova, kterým rozumí a v procentech se určí přínos sluchadla pro život. Hlasitost slov je samozřejmě různá. Slovní audiometrie se také využívá k rozlišení sluchových vad, jejichž původ je přímo v uchu, od vad, kdy původ vady je spíše v mozkové kůře.

 3. 6

  vyšetření OAE (otoakustických emisí), tj. vyšetření vláskových buněk

  Jedná se o vyšetření vláskových buněk vnitřního ucha a provádí se u dětí (převážně malých), které nespolupracují při běžném audiometrickém vyšetření.

  Toto preventivní vyšetření sluchu u novorozenců a dětí je bez poplatků.

 4. 8

  poradenská činnost ve výběru nových sluchadel

  Každý nositel sluchadla, i zájemce o nové sluchadlo, má možnost dostat informace týkající se vhodného typu sluchadla - nejen obecně, ale přímo s přihlédnutím k typu sluchové ztráty konkrétního pacienta, dále s přihlédnutím k finanční stránce, věku, schopnosti obsluhy sluchadla, atd.

 5. 10

  objektivní nastavování parametrů sluchadel na počítači (in situ)

  Naladění sluchadla, aby parametry odpovídaly sluchové ztrátě, se dá provést přímo na uchu (in situ) - tedy nikoliv na “umělém uchu”, takzvaném coupleru. Tady se zjišťují i další parametry, se kterými je třeba někdy počítat - například zvukově - zesilující efekt zvukovodu, délka a tvar použité ušní vložky, atd. Toto vyšetření je důležité hlavně u dětí.

 6. 12

  poskytování sluchových kompenzačních pomůcek

  Kromě výběru a přizpůsobení sluchadla je třeba, aby pacient blíže specifikoval sluchové problémy, které má v životě doma/práci, v klidném/hlučném provozu, neslyší vyzvánění telefonu/dveřního zvonku, problémy při poslechu TV, problémy při porozumění v běžném/mobilním telefonu, atd. Existuje celá řada kompenzačních pomůcek, které by se daly s přihlédnutím k nejpalčivějšímu problému využít:

  • zesilovače TV
  • audiovizuální zařízení pro poslech TV
  • vibrační budíky
  • telefony pro nedoslýchavé
  • zesilovače telefonu
  • signalizace dveřního zvonku, atd.
 7. 14

  poradenství v oblasti doplňků stravy - prodej přírodních finských preparátů značky FIN

  Odborně konzultujeme a nabízíme finské doplňky stravy značky FIN, které přírodní cestou pomáhají v řešení nejrůznějších zdravotních potíží.

 8. 16

  pravidelné kontroly sluchu zaměstnanců pracujících v hlučných provozech

  Zaměstnance se sluchovou vadou vyšetříme a vydáme posudek, zda může/nemůže pracovat v hlučném provozu. Vyšetření je také nutné z preventivních důvodů, aby dále nedocházelo ke zhoršování kvality sluchu.

 9. 18

  vyšetření Gastroezofageální refluxní choroby (GERD) a Extraezofageální refluxní choroby (EERD) pomocí Peptestu

  Jedná se o vyšetření, které zjišťuje únik obsahu žaludku (kyselina, pepsin a žluč) skrze svěrač v horní části žaludku a směrem vzhůru do jícnu a dokonce i do dýchacích cest, kde následně způsobuje celou řadu potíží.